Jesteś tutaj

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020


KBH AKORD Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020, Działanie 3.2 Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R, Poddziałanie 3.2.1 Badania na rynek 

pt. „Wdrożenie wyników prac B+R w postaci systemu wymienialnych nadwozi dla aut dostawczych”.

 

Cel projektu: Wdrożenie nowego, innowacyjnego systemu transportowego składającego się z wymiennych zabudów kontenerowych, w tym izotermicznych i chłodniczych oraz oprzyrządowania umożliwiającego łatwe i bezpieczne ich wymiany na samochodach używanych przez klientów.

Efekty projektu: Dzięki realizacji projektu Wnioskodawca rozpocznie produkcję i sprzedaż nowego rozwiązania dla sektora transportowego - systemu wymienialnych zabudów samochodowych. Wdrożona zostanie technologia umożliwiająca wytwarzanie elementów systemu wymienialnych nadwozi samochodowych, dedykowanych głównie dla pojazdów o masie do 3.5 tony. W ramach systemu, zastosowane zostaną nowe konstrukcje nadwozi - kontenerów, izoterm i chłodni, elementów łączeniowych zabudowy z pojazdem, a także urządzeń umożliwiających wymianę zabudów. Nowy flotowy system transportowy będzie charakteryzował się lepszymi właściwościami użytkowymi oraz mniejszymi kosztami eksploatacji niż dotychczas stosowane.

 

Termin realizacji: 23.09.2019 – 31.12.2023
Wartość projektu: 12 619 280,00 zł
Kwota dofinansowania: 4 234 460,00 zł

Promocje

  • Klemy anodowane do fotowoltaiki
  • Haki montażowe do fotowoltaiki

Notowanie metali na LME

Notowania metali (aktualizowane raz dziennie)
Nazwa Cena
[USD/tona]
Zmiana
dzienna
Data
wyceny
 Aluminium 2177,00 0,60% 29 lis
 Cyna 23110,00 0,64% 29 lis
 Cynk 2507,00 -0,87% 29 lis
 Miedź 8383,00 1,28% 29 lis
 Nikiel 16657,00 1,25% 29 lis
 Ołów 2117,00 -0,47% 29 lis
 Stopy aluminium 1713,00 0,00% 29 lis
Wspierane przez Money.pl

*cena rozliczeniowa dla kontraktów trzymiesięcznych